MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Riaditeľské voľno / Igazgatói szabad

Publikované:

Riaditeľ školy z organizačných dôvodov udeľuje dňa 03.05.2021 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. Odôvodnenie: dňa 03.05.2021 sa uskutoční 1. termín prezenčných prijímacích skúšok.

Az iskola igazgatója a jelenléti felvételi vizsgák miatt 2021.05.03-án igazgatói szabadot hirdet az iskola összes diákja számára.

Riaditeľské voľno / Igazgatói szabad

Publikované:

Riaditeľ školy na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje z organizačných dôvodov dňa 14.09.2020 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. Az iskola igazgatója 2020.09.14-re igazgatói szabadot hirdet az összes diák számára. RV.jpg

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt