MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy / Jelenléti oktatás az összes diák számára

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme vám, že na základe REGIONÁLNEHO COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU obnovujeme prezenčné vzdelávanie pre všetky ročníky od 04.05.2021 podľa platného rozvrhu hodín. Prvá vyučovacia hodina v utorok bude pre všetky triedy povinná triednická hodina. Od 03.05.2021 od 17:00 otvárame aj školský internát pre všetkých ubytovaných žiakov. Napriek rôznym úľavám z povinného testovania prosíme všetkých našich žiakov, aby sa otestovali každý týždeň pred prvým vstupom do priestorov školy, aby sme sa navzájom chránili. Týmto spôsobom chceme ochrániť nielen vás ale aj vaše rodiny. Naša škola je špecifická, nakoľko naši žiaci pochádzajú z 3 krajov a z 11 okresov, ktoré v rámci COIVID AUTOMATU sú ešte stále v prísnejšom stupni varovania. MOM odberové miesto sa nachádza aj vedľa našej školy, ktoré je k dispozícii denne od 08:00 do 16:00 hod. Prosíme všetkých ubytovaných žiakov a stravníkov (obedárov), aby sa do piatka zahlásili na stravovanie na telefónnom čísle 035 760 3309. Tešíme sa na vás.

Tisztelt szülők, kedves diákok, A REGIONÁLIS COVID ISKOLAI AUTOMATA értelmében 2021.05.04-től megnyitjuk a jelenléti oktatást az összes diák számára az aktuális órarend szerint. Kedden reggel az első tanítási órán kötelező osztályfőnöki órával kezdünk. 2021.05.03-án 17:00 órai kezdettel megnyitjuk a kollégiumot is minden bentlakó diák számára. Annak ellenére, hogy enyhítéseknek lehetünk tanúi a COVID-19 teszteléssel kapcsolatban, bizalommal kérünk minden diákot, hogy teszteljenek hetente az iskolába való belépés előtt, hogy védjük meg egymást és családjainkat. Az iskolánk specifikus, hiszen 3 kerületből és 11 járásból vannak diákjaink, melyekből még jónéhány járás szigorúbb figyelmeztetés alá tartozik a COVID AUTOMATA alapján. Antigén COVID-19 tesztelésre közvetlen az iskola mellet is van lehetőség naponta 08:00-tól 16:00 -óráig. Továbbá kérjük a kollégista diákokat és az ebédeseket, hogy péntekig jelentkezzenek be újra étkezésre a 035 760 3309-es telefonszámon. Örülünk az újbóli találkozásnak.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt