MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Pozvánka na 0. zasadnutie rodičovského združenia / Meghívó a 0. szülőértekezletre

Publikované:

Vedenie Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove srdečne pozýva všetkých rodičov budúcich prvákov na „Nulté zasadnutie rodičovského združenia“ školského roka 2020/2021 ktoré sa uskutoční v piatok 26. júna 2020 pre triedu s VJS so začiatkom o 14:00 hod. a pre triedy s VJM so začiatkom o 16:00 hod. v Kultúrnom dome Hurbanovo, vedľa hlavnej budovy školy. Prípadnú neúčasť hláste prosím vopred telefonicky na čísle 0915 768 923. Tešíme sa na vás. Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola vezetősége szeretettel meghívja a jövendőbeli elsősök szüleit a 2020/2021–es iskolaév „Nulladik szülőértekezletére“, amely 2020. június 26–án, pénteken kerül megrendezésre a szlovák tannyelvű osztály számára 14:00 órai kezdettel, míg a magyar tannyelvű osztályok számára 16:00 órai kezdettel az Ógyallai Kultúrházban, amely közvetlen az iskola mellett található. Amennyiben nem tud részt venni a szülőértekezleten, kérem jelezze a következő telefonszámon 0915 768 923. Szeretettel várjük Önöket. unnamed_2.jpg

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt