MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie RZ / Meghívó a szülőértekezletre

Publikované:

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na zasadnutie triedneho rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 13.01.2023 v piatok „online cez aplikáciu ZOOM“. Presný čas konania zasadnutia upresní triedny učiteľ. Individuálne konzultácie s ostatnými učiteľmi, alebo vychovávateľmi sú možné e-mailom alebo telefonicky. Všetky e-mailové adresy nájdete na našej webstránke v položke „kontakty“. Link na zasadnutie vám poskytne triedny učiteľ prostredníctvom EduPage vášho dieťaťa. V prípade nejasností prosíme kontaktujte triedneho učiteľa. Vaša účasť je nutná a očakávaná!

Tisztelt szülők, ezennel értesítjük Önöket, hogy 2023.01.13-án, pénteken osztályszülőértekezletet tartunk „online a ZOOM alkalmazáson keresztül”, melyre szeretettel meghívunk minden kedves szülőt. Az értekezlet pontos időpontját az osztályfőnök határozza meg. Egyéni konzultációra más tanárokkal és nevelőkkel e-mailben vagy telefonon van lehetőség. A mailcímek az iskola weboldalán találhatóak az „elérhetőség” alatt. Linket az online kapcsolatra az osztályfőnök teszi közzé a diákok EduPage–n keresztül. Szükség szerinti bővebb információk érdekében kérjük hívják az osztályfőnököt. Megjelenésük elengedhetetlen és fontos. Szeretettel várjuk Önöket!

Pozvánka na zasadnutie RZ / Meghívó a szülőértekezletre

Publikované:

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na zasadnutie triedneho rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 23.09.2022 (piatok) od 15:30 hod. v triede Vášho dieťaťa. Individuálne konzultácie s vychovávateľmi v školskom internáte sú možné od 14:00 hod. a v škole s učiteľmi od 14:30 hod. Ďalej Vám oznamujeme že počas zasadnutia sa budú konať voľby predsedu rodičovského združenia. Tešíme sa na Vás!

Tisztelt szülők, ezennel értesítjük Önöket, hogy 2022.09.23-án (péntek) 15:30-órai kezdettel osztályszülőértekezletet tartunk az iskolánkban, melyre szertettel meghívunk minden kedves szülőt. Egyéni konzultációra a nevelőkkel a kollégiumban 14:00-tól van lehetőség, míg a tanárokkal az iskolában 14:30-tól.Továbbá értesítjük Önöket, hogy az értekezlet alatt a Szülői Szövetség új elnökének megválasztására kerül sor. Szeretettel várjuk Önöket.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt