MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie RZ / Meghívó a szülőértekezletre

Publikované:

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na zasadnutie triedneho rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 25.09.2020 (v piatok) od 15:30 hod., v triede Vášho dieťaťa. Individuálne konzultácie s vychovávateľmi v školskom internáte sú možné od 14:00 hod. a v škole s učiteľmi od 14:30 hod. Ďalej Vám oznamujeme že počas zasadnutia sa budú konať voľby rodičov do Rady školy na ďalšie funkčné obdobie. Pri vstupe do budovy ste povinní dezinfikovať si ruky a mať na sebe po celý čas rúško. Tešíme sa na Vašu účasť!

Tisztelt szülők, ezennel értesítjük Önöket, hogy 2020.09.25-én (pénteken) 15:30-órai kezdettel osztályszülőértekezletet tartunk az iskolánkban, melyre szertettel meghívunk minden kedves szülőt. Egyéni konzultációra a nevelőkkel a kollégiumban 14:00-tól van lehetőség, míg a tanárokkal az iskolában 14:30-tól. Továbbá értesítjük Önöket, hogy az értekezlet alatt választásokat tartunk az Iskolatanácsba. Az épületbe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és egész idő alatt pedig a maszkviselés. Szeretettel várjuk Önöket! Zasadnutie RZ_jpg.jpg

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt