MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Pozvánka na "Deň zdravej školy / Meghívó az "Egészséges iskola napjára"

Publikované:

Žiacka školská rada v spolupráci s neziskovou organizáciou Staviteľ pozýva všetkých žiakov a učiteľov školy na tradičný „DEŇ ZDRAVEJ ŠKOLY“ - Rozhýbme školu, ktorý sa uskutoční dňa 24. júna 2021 (štvrtok) v areáli školy so začiatkom o 8:00 hod. na športovom ihrisku pri telocvični.

Az iskolai diáktanács a Staviteľ nonprofit szervezettel együttműködve meghívja az iskola minden tanulóját és oktatóját a hagyományos „EGÉSZSÉGES ISKOLA NAPJÁRA” - Mozduljunk az iskolával, 2021. június 24-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel az iskolai sportpályán.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2021 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt