MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní pre 1-3 ročník / Folytatjuk a távoktatást az első 3 évfolyam számára

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme vám, že od 26.04.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní pre 1. až 3. ročník podľa platného rozvrhu hodín. Prezenčné vzdelávanie bude mať iba 4. ročník, zároveň otvárame pre nich aj školský internát. Príchodový deň do ŠI bude v nedeľu 25.04.2021 od 18:00 hod. Na celodenné stravovanie od pondelka pre ubytovaných štvrtákov je potrebné sa prihlásiť vopred do piatka na telefónnom čísle 035 760 3309. Pri vstupe do budovy školy resp. školského internátu sa musíte preukázať negatívnym testom, nie starším ako 7 dní resp. s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 a vyplniť čestné prehlásenie, ktoré nájdete na naše webstránke: https://spsstav.sk/dokumenty/, alebo vo vchode do budovy školy.

Tisztelt szülők, kedves diákok, értesítjük Önöket, hogy 2021.04.26-tól folytatjuk a távoktatást az első három évfolyam számára az aktuális órarend szerint. A jelenléti oktatás csak a negyedikes diákok számára megengedett. A negyedikes diákok számára megnyitjuk a kollégiumot is vasárnap 18:00 órától. Ebből kifolyólag, kérjük a diákokat, hogy jelentkezzenek be az egésznapos étkezésre holnapig, azaz péntekig a 035 760 3309-es telefonszámon. Az iskolába való belépés csakis 7 naptól nem öregebb negatív teszttel, vagy orvosi igazolással lehetséges, hogy átvészelték a betegséget. Mindemellett becsületbeli nyilatkozatot is kötelesek vagyunk kérni, amely megtalálható az iskola honlapján: https://spsstav.sk/dokumenty/, vagy az iskola főbejáratánál.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt