MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Otvorenie školského roka / Tanévnyitó

Publikované:

Máme za sebou prvé dni po slávnostnom otvorení školského roka, ktoré sa konalo tento rok výnimočne cez školský rozhlas. Prajeme všetkým našim žiakom, učiteľom, zamestnancom hlavne pevné zdravie, veľa radosti a pocit úspechu v novom školskom roku, ako aj rozhodný a zodpovedný prístup k práci, aby ste podali čo najlepší výkon.

Túl vagyunk az ünnepélyes tanévnyitó utáni első napokon, amely idén kivételes esetben az iskolarádión keresztül valósult. Kívánunk minden kedves diákunknak, tanárunknak és alkalmazottunknak elsősorban jó egészséget, sok örömöt és sikerélményt az új tanévben, valamint határozott és felelősségteljes munkavégzést a lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt