MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Od pondelka pokračujeme v dištančnom vzdelávaní / Hétfőtől folytatjuk a távoktatást

Publikované:

Milí žiaci! V pondelok 11.01.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu. Dúfame že ste všetci zdraví a oddýchnutí. Dnes učitelia mali pedagogickú poradu, kde sme sa dohodli, že do 13.01.2021, t.j. do stredy v ľubovoľnom termíne absolvujete so svojimi triednymi učiteľmi triednickú hodinu, kde sa oboznámite s ďalšími pravidlami dištančného vzdelávania a uzatvorenia známok, ktorého termín je do 27.01.2021 do 15:00 hod. Apelujeme na vás, aby ste svedomite plnili svoje učebné povinnosti, a tým predchádzali nepríjemnostiam ohľadom polročných známok. Zároveň vás prosíme, aby ste vždy sledovali aktuálne suplovanie a EduPage správy. Prajeme vám pevné zdravie, veľa síl a elánu do štartu nového roka 2021.

Kedves diákok! Hétfőtől, azaz 2021.01.11-től folytatjuk a távoktatást online formában az órarend szerint. Reméljük mindenki egészséges és kipihente magát a szünet alatt. A mai pedagógiai gyűlésen megbeszéltük, hogy 2021.01.13-ig, vagyis szerdáig kötelezően osztályfőnöki órát kell tartani tetszés szerinti időpontban, ahol további információkat tudtok meg a távoktatás szabályairól, ill. a jegylezárásokról, melynek időpontja 2021.01.27. Kérünk benneteket, hogy lelkiismeretesen tegyetek eleget tanulási kötelességeiteknek, hogy a elkerüljük a kellemetlenségeket a félévi értékelésnél. Végezetül pedig kérünk benneteket, hogy kövessétek rendszeresen a helyettesítést és az EduPage aplikáción keresztüli üzeneteket. Mindenkinek elsősorban jó egészséget kívánunk, sok erőt és akaratot az új év kezdéséhez.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt