MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Nemzeti Összetartozás Napja - 100 éve írták alá a trianoni békeszerződést / Pred 100 rokmi bola podpísaná Trianonská mierová zmluva

Publikované:

100 éve, 1920. június 4-én 16:32-kor írták alá a versailles-i Nagy Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján, a La galérie des Cotelles-ben a trianoni békeszerődést, melynek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra.

Dňa 4. júna 1920 bola na zámku Veľký Trianon vo Versailles pri Paríži podpísaná mierová zmluva medzi víťaznými mocnosťami a Maďarskom. Zmluva definitívne ukončila 1. svetovú vojnu a určila hranice Maďarska tak, že nový štát stratil približne dve tretiny územia bývalého Uhorského kráľovstva. Približne jedna tretina obyvateľov hlásiacich sa k maďarskému národu podľa posledného oficiálneho sčítania ľudu pred vojnou (v roku 1910) ostala za novými hranicami.

1573650099139.png

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt