MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Matematický klokan pre triedy s VJS / Kenguru matematikaverseny a szlovák tanítási nyelvű osztályok számára

Publikované:

Aj tento školský rok sme sa zúčastnili najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Klokan. Súťaž na našej škole prebehla 11.04. 2022 a to v tradičnej podobe. Tento ročník bol pre našich žiakov mimoriadne úspešný. Až 5 žiakov sa zaradilo medzi 20% najúspešnejších v Slovenskej republike. Školským šampiónom sa stal Marek Mráz, žiak I.A triedy. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme!

A szlovák tanítási nyelvű osztályok Kenguru matematikaversenye Ebben a tanévben is bekapcsolódtunk a legnagyobb nemzetközi matematikai versenybe, a Kenguruba. Iskolánkon a verseny 2022.04.11-én került megrendezésre a hagyományos módon. Ez az év nagyon sikeres volt diákjaink számára, mivel 5 tanulónk is bekerült a legsikeresebb versenyzők közé országos viszonylatban. Az iskolai bajnok Marek Mráz I.A osztályos tanuló lett. Gratulálunk minden sikeres megoldónak!

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2021 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt