MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Láska zaliata v betóne / A szeretet kiöntve betonból

Publikované:

2022-1-SK01-KA220-SCH-000087555 Qualified Generations with STEAM Education

V rámci projektu, ktorého cieľom je integrácia STEAM do výchovno-vzdelávacieho procesu prinášame netradičný pohľad na spájanie teórie s praxou. Viesť mladých ľudí, aby si obľúbili vedu je nutné od útleho detstva. Preto sme do nášho projektu zapojili šikovné deti z materskej školy v Hurbanove a pripravili sme zaujímavú vzdelávaciu aktivitu, ktorou sme odštartovali STEAM ROADSHOW na našej škole. Jej cieľom je zdieľanie projektových výstupov, príkladov dobrej praxe a vytváranie synergií. Zároveň sme zapojili aj tínedžerov, ktorí sa zhostili úlohy mentorov. Témou vzdelávacej metódy bol BETÓN a prepojenie viacerých vzdelávacích oblastí, ako napríklad chémia, fyzika, umenie a matematika. Aby vzniklo nádherné betónové srdce, je potrebné vedieť, z čoho sa betón skladá, treba vyrátať objem betónu vo forme, poznať jeho fyzikálne vlastnosti a samozrejme ho patrične vyzdobiť. Deti venujú svoje betónové srdiečka svojim mamičkám pri príležitosti Dňa matiek. Aktivita bola zrealizovaná z finančnej prostriedkov EÚ.

Aktivitu organizačne pripravili a zrealizovali:

Ing. Katalin Oláh, Ing. Andrea Bojnáková, Michal Kasák 2.A, Adam Klajman 2.A, Dávid Mészáros 2.A, Šimon Peťkovský 2.A

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt