MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Individuálne konzultácie pre štvrtákov v škole / Egyéni konzultációk a negyedikesek számára az iskolában

Publikované:

Vážení rodičia, milí žiaci 4. ročníka, oznamujeme vám, že od 11.02.2021 umožňujeme prezenčné individuálne konzultácie v škole na základe dohody s vyučujúcim daného predmetu. Ohľadom termínu konzultácie sa obráťte na Vašich učiteľov. Pri vstupe do budovy školy sa musíte preukázať negatívnym testom, nie starším ako 7 dní resp. s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 a vyplniť čestné prehlásenie, ktoré nájdete na naše webstránke: https://spsstav.sk/dokumenty/, alebo vo vchode do budovy školy.

Tisztelt szülők, kedves negyedikes diákok, 2021.02.11-től lehetőséget adunk individuális-személyes konzultációkra az iskolában egyes tantárgyakból. Az időpontot és magát a konzultációt az adott tantárgyat oktató tanárral kell egyeztetni. Az iskolába való belépés csakis 7 naptól nem öregebb negatív teszttel, vagy orvosi igazolással lehetséges, hogy átvészelték a betegséget. Mindemellett becsületbeli nyilatkozatot is kötelesek vagyunk kérni, amely megtalálható az iskola honlapján: https://spsstav.sk/dokumenty/, vagy az iskola főbejáratánál.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt