MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Exkurzia v betonárke / Szakmai kirándulás betongyárban

Publikované:

Žiaci 1. ročníka sa v rámci predmetu stavebné materiály-cvičenie zúčastnili odbornej exkurzii v betonárke firmy KOREKT v Komárne. Počas návštevy mohli pozrieť komplexnú technológiu výroby rôzneho typu betónu. Žiaci dostali ukážku aj z kontroly kvality betónu a technologického riadenia systému výroby. Touto cestou ďakujeme firme, že nás prijmú každý rok s radosťou.

Az 1. évfolyamos diákok építőanyagok-gyakorlat tantárgy keretén belül szakmai kiránduláson vettek részt a KOREKT cég komáromi betonüzemében. A látogatás során megtekinthették a különböző típusú betonok előállításának teljeskörű technológiáját. A diákok a betontípusok minőségének ellenőrzésből és a gyártási rendszer technológiai irányításából is kaptak ízelítőt. Ezennel köszönjük szépen a vállalatnak, hogy minden évben nagy örömmel fogadnak bennünket.

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt