MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 38 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 280 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Erasmus+ Francúzko / Erasmus+ Franciaország

Publikované:

ERASMUS+ KA 229, STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ MEDZI ŠKOLAMI FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR V poradí šiesta a posledná vzdelávacia aktivita mala za cieľ návrat k tradíciám a uvedomenie si príčin zdravého životného štýlu a tiež dôvodov, ktoré nám v tom bránia. Výsledkom bol maskot GOAT, ktorý predstavuje to, čo nás spája – úcta a rešpekt, snaha žiť lepšie a zdravšie, vôľa byť aktívnym občanom Európy a mať skutočných priateľov. Vzdelávacej aktivity Roanne, Francúzsko sa zúčastnilo 30 žiakov a 15 učiteľov. Účastníci projektu pochádzali z Maďarska, Talianska, Francúzska, Turecka, Lotyšska a zo Slovenska. Náš projektový tím tvorili 4 žiačky tretieho ročníka a 4 učiteľky.

ERASMUS+ KA 229, ISKOLÁK KÖZÖTTI PARTNERI KAPCSOLATOK FiTTeR, HeaLTHieR, HaPPieR A hatodik, egyben utolsó oktatási tevékenység a hagyományokhoz való visszatérést, az egészséges életmód okainak és az ebben akadályozó okok megismerését tűzte ki célul. Az eredmény a GOAT kabalája lett, amely azt jelképezi, ami összeköt bennünket – az áhítatot és a tiszteletet, a vágyat, hogy jobban és egészségesebben éljünk, az akaratot, hogy Európa aktív polgárai legyünk és igazi barátaink legyenek. 30 diák és 15 tanár vett részt a franciaországi Roanne-ban tartott oktatási tevékenységben. A projekt résztvevői Magyarországról, Olaszországból, Franciaországból, Törökországból, Lettországból és Szlovákiából érkeztek. Projektcsapatunk 4 harmadik osztályos tanulóból 4 tanárnőből állt.

Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2022 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt