MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Angličtinár roka 2021 / Best in English 2021

Publikované:

Dňa 26. novembra 2021 sa uskutočnila celoeurópska online súťaž Best in English, doteraz známa ako Angličtinár roka. Prostredníctvom tejto súťaže mali naši žiaci príležitosť porovnať si svoje vedomosti a výsledky z anglického jazyka so žiakmi zo Slovenska i zo zahraničia. Hneď po vyriešení jednotlivých zadaní bol test vyhodnotený a tak žiaci poznali hneď svoje výsledky. Na základe týchto výsledkov sa na tvári niektorých žiakov objavila spokojnosť. V tomto školskom roku sa do jazykovej súťaže zapojilo dobrovoľne 31 žiakov zo všetkých ročníkov. Ďakujeme všetkým zúčastneným a budeme netrpezlivo čakať na celkové výsledky ako sa naša škola umiestnila v rámci Slovenska.

Idén 2021. november 26-án került sor a páneurópai Best in English online versenyre, amelyet eddig az Év angolosa néven ismertünk. A verseny révén diákjaink nemcsak szlovákiai, hanem határon túli diákokkal is összemérhették angol nyelvtudásukat és eredményeiket. A tesztek az egyes feladatok megoldása után egyből ki lettek értékelve, így a tanulók szinte azonnal tudomást szereztek eredményeikről. Az eredmények láttán számos diákunk arcán elégedettség jelent meg. Idén a versenyre összesen 31 diák jelentkezett önként minden évfolyamból. Köszönjük minden résztvevőnek, és kíváncsian várjuk, hogy iskolánk milyen eredményeket ért el Szlovákián belül.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2021 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt