MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Ďalší celoštátny úspech - Újabb országos siker

Publikované:

Ani pandémia COVID-19 nedokázala zabrániť tomu, aby naši žiaci nežali úspechy na poli odbornom

Karin Klobučníková a Patrik Mészáros zo IV.A triedy sa prihlásili do súťaže YTONG XELLA s projektom denného stacionáru. Projekty západoslovenského regiónu hodnotila odborná porota, ktorá vyberala práce do celoslovenského kola. Naši žiaci boli po prvýkrát v histórii školy medzi troma najlepšími v regionálnej súťaži. Za tento výsledok, 3. miesto získali finančnú odmenu 50 EUR. Postúpili do celoštátneho kola, kde boli odbornou porotou ocenení nádherným 3. miestom, čím získali ďalšiu finančnú odmenu 150 EUR a zároveň sponzorský dar pre školu tiež v hodnote 150 EUR.

Még a járvány sem akadályozta meg diákjainkat, hogy szakmai sikereket arassanak

Klobučníková Karin és Mészáros Patrik IV.A osztályos tanulók, az idősek napközi otthonának tervével vettek részt a versenyen. A nyugat-szlovákiai versenymunkákat szakmai zsűri értékelte. Diákjaink munkáját 3. hellyel jutalmazta, amihez 50 EUR pénzjutalom is járt. Ezzel bejutottak az országos fordulóba. Itt fantasztikus sikerként, az iskola történetében először a díazottak között voltak. 3. helyük 150 EUR pénzjutalommal és az iskolánk részére is szponzori 150 EUR-ót nyertek a XELLA YTONG vállalattól. 1.A1 Klobučníková, Mészáros - 01 – kópia_1.jpg 2.A1 Klobučníková, Mészáros - 01.jpg 104233606_2908186972613739_8595164316556002334_o.jpg w0201020076000_logo.jpg

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt