MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Župná kalokagatia–mladý záchranár / Megyei kalokagatia-fiatal életmentő

Publikované:

Dňa 07.06.2022 sa uskutočnilo v Nových Zámkoch obvodné kolo súťaže „Župná kalokagatia“. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Martin Cséry (I.A), Dávid Balogh (I.A), Laura Lakyová (I.A), Karolína Greštiaková (III.A), Dávid Duchoň (I.A) a Dániel Duchoň (I.A). V konkurencii 14 škôl sa im podarilo vybojovať 1. miesto v športovo-vedomostnej súťaži, ktorú každoročne vyhlasuje Nitriansky samosprávny kraj a je určená pre päťčlenné družstvá všetkých stredných škôl. Gratulujeme žiakom a ich učiteľom.

2022.06.07-én került megrendezésre Érsekújvárban a „Megyei Kalokagatia”. Iskolánkat Martin Cséry (I.A), Balogh Dávid (I.A), Laura Lakyová (I.A), Karolína Greštiaková (III.A), Duchoň Dávid (I.A) és Duchoň Dániel (I.A) összeállítású csapat képviselte. 14 résztvevő iskola közü sikerült az 1. helyezést elérnünk. A sportismereti versenyt minden évben a Nyitrai Megyei Önkormányzat hirdeti meg ötfős középiskolai csapatok számára. Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő tanáraiknak.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2021 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt