MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  ROZVRH  |  EDUPAGE

sk   hu    

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 35 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 260 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Aktuality

Študijný pobyt v Berlíne / Tanulmányi kirándulás Berlinben

Publikované: | Kategória:

Sotva sa skončil školský rok a už dve kolegyne z našej školy, Mgr. Silvia Košlabová a Mgr. Tímea Kovácsová, 4.júla 2021 cestovali v rámci projektu ERASMUS+, ktorý medzi inými prispieva k zvýšeniu mobility študentov a učiteľov, do hlavného mesta Nemeckej spolkovej republiky. Cieľom projektu bolo spoznávať osobitosti významnej krajiny Európskej únie, navštíviť dôležité i menej známe pamätihodnosti Berlína a precvičovanie si konverzácie v nemeckom jazyku. Ďalším cieľom projektu bolo dozvedieť sa viac o nových metódach vo výuke nielen cudzích jazykov. Tieto úlohy boli splnené, vyučujúce videli medzi inými architektonické skvosty ako je: Brandenburská brána, Bundestag, Ostrov múzeí, Berlínska katedrála, Charlottenburský palác, televízna veža a iné, navštívili mesto Potsdam i územie bývalého koncentračného tábora v Sachsenhausene. Okrem spoznávania Berlína a jeho okolia sa pani učiteľky zúčastnili každý deň päťhodinového odborného didaktického seminára, ktorý viedol milý, pôvodom taliansky učiteľ nemeckého jazyka, Francesco Molinari. V rámci metódy CLIL sa hovorilo aj o metódach kooperatívneho vyučovania, prítomní sa oboznámili s platformami : „padlet“, „quizlet“, „kahoout“ a „socrative“. Veľkú vďaku si zaslúži koordinátorka projektu ERASMUS+, Mgr. Katarína Mészárosová, lebo jej zásluhou už niekoľko našich kolegov i žiakov mohlo vycestovať do zahraničia, a tak získavať nové skúsenosti pre ich ďalší profesionálny a osobný život.

Nemrég ért véget az iskolaév és máris két tanárnő, Mgr. Košlabová Silvia és Mgr. Kovácsová Tímea 2021. július 4-én az ERASMUS+ projekt részeként Németország fővárosába, Berlinbe utazott, amely többek között hozzájárul a hallgatók és a tanárok mobilitásának növeléséhez. A projekt célja az Európai Unió egyik fontos országának és sajátosságainak megismerése, Berlin fontosabb és ismertebb nevezetességeinek meglátogatása és német nyelvű társalgás gyakorlása. További célok közé tartozik az új módszerek elsajátítása az idegen nyelvek tanításában. Ezen feladatokat a tanárok teljesítették és többek között olyan építészeti nevezetességeket láthattak, mint például a Brandenburgi kapu, a Bundestag, Múzeum-sziget, a Berlini székesegyház, a Charlottenburg-palota, TV-torony és sok más. Ellátogattak Potsdam városába és az egykori koncentrációs tábor helyére Sachsenhausen-be is. A tanárok Berlin és környékének megismerése mellett minden nap ötórás szakmai és didaktikai szemináriumon vettek részt, amelyet egy kedves olasz ajkú német tanár, Francesco Molinari vezetett. A CLIL módszert, a kooperatív tanítási módszereket és a "padlet", "quizlet", "kahoout" és "szocrative" platformokat is megismerhették. Köszönet illeti Mgr. Katarína Mészárosová tanárnőt, a projekt vezetőjét, kinek köszönhetően a diákok és a tanárok külfüldi szakgyakorlatra és tapasztalatokra tehetnek szert.

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2021 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt