Výchovné poradenstvo

PaedDr. Marta Kluvancová
koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov
pondelok - streda
15:00-16:00 hod.

Bc. Zoltán Szabó
koordinátor prevencie drogových závislostí
pondelok: 16:30-17:30 hod

Ing. Andrea Bojnáková
kariérna poradkyňa
utorok: 15:00-16:00 hod
škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná

SPOLUPRACUJEME:
Stacks Image 987
Stacks Image 989
Stacks Image 991
Stacks Image 993
Stacks Image 995
Stacks Image 5151
Stacks Image 3320
© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail