Informácia o možnosti štúda v šk. roku 2018/2019

Milí deviataci! V školskom roku 2018/19 otvárame až tri triedy prvého ročníka, t.j. 93 žiakov:
  • 1 triedu s vyučovacím jazykom slovenským (31 žiakov)
  • 2 triedy s vyuč. jazykom maďarským (62 žiakov).
Nádej na úspešné prijatie je vysoká. Tešíme sa na Vás :)

Kritériá prijatia pre školský rok 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 budú pre integrovaný odbor „staviteľstvo“ 36 50 M otvorené 3 triedy 1. ročníka  denného štúdia absolventov základných škôl, a to jedna trieda s vyučovacím jazykom slovenským  s počtom 31 žiakov a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským s počtom 62 žiakov.
Kritériá prijatia


Pre koho sme tu a prečo?

Prečo práve na STAVEBNÚ do Hurbanova?
Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove s triedami s vyučovacím jazykom slovenským a tiež s vyučovacím jazykom maďarským je štátna škola, ktorej zriaďovateľom je VÚC Nitra.

Vízia školy

Vízia školy
SPŠ stavebná bola zriadená v Hurbanove ako samostatná stredná škola v roku 1985. Aké je smerovanie školy do roku 2016? Súčasný vývoj nám dáva za pravdu, že stavebníctvo je odvetvie ...

škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail