PREDMETOVÉ KOMISIE

Stavebné odborné predmety

Pk odborných predmetov
Zoznam predmetov, ktoré patria do predmetovej komisie stavebných odborných predmetov.: Odborné kreslenie, architektúra, architektonické cvičenia ...

Spoločenskovedné predmety

PK humanitných predmetov

Prírodovedné predmety

PK prírodných vied
Predmetová komisia prírodovedných predmetov zabezpečuje výuku predmetov matematika, fyzika, chémia a informatika. Organizujeme vlastnú matematickú súťaž a pravidelne sa ...

SPOLUPRACUJEME:
Stacks Image 987
Stacks Image 991
Stacks Image 5151
Stacks Image 989
Stacks Image 993
Stacks Image 995
Stacks Image 3320
Stacks Image 3487
Stredná priemyselná škola stavebná Építőipari Szakközépiskola Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná Építőipari Szakközépiskola Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná Építőipari Szakközépiskola Hurbanovo
© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail