ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Názov:
Adresa:
Vedúca:
Telefón:
Fax:
Email:
Školská jedáleň pri SPŠS v Hurbanove
Komárňanská ul. 257/114
Terézia Fabuľová
035 - 760 3309
035 - 760 2133

Čísla bankových účtov:
Ubytovanie žiakov:
Stravovanie žiakov:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0030 9640
Prihláška na stravovanie - pre záujemcov o stravovanie prosíme vyplniť a doručiť vedúcej jedálne.
Stacks Image 1028
Stacks Image 1029
Stacks Image 1030
Stacks Image 1031

SPOLUPRACUJEME:
Stacks Image 987
Stacks Image 989
Stacks Image 991
Stacks Image 993
Stacks Image 995
Stacks Image 5151
Stacks Image 3320
škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail