ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Názov:
Adresa:
Vedúca:
Telefón:
Fax:
Email:
Školská jedáleň pri SPŠS v Hurbanove
Komárňanská ul. 257/114
Terézia Fabuľová
035 - 760 3309
035 - 760 2133

Čísla bankových účtov:
Ubytovanie žiakov:
Stravovanie žiakov:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0030 9608
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0030 9640
Prihláška na stravovanie - pre záujemcov o stravovanie prosíme vyplniť a doručiť vedúcej jedálne.
Stacks Image 1028
Stacks Image 1029
Stacks Image 1030
Stacks Image 1031

SPOLUPRACUJEME:
Stacks Image 987
Stacks Image 989
Stacks Image 991
Stacks Image 993
Stacks Image 995
Stacks Image 5151
Stacks Image 3320
V ŠKOLE AJ NA INERNÁTE:
Stacks Image 6251
škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
© 2018 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail