MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Zápis do 1.ročníka sa bude konať dňa 21.5.2019 (utorok) pre triedu s vyuč. jazykom slovenským so začiatkom o 8:30 hod. a pre triedy s vyuč. jazykom maďarským so začiatkom o 10:30 hod. v budove školy (1. poschodie, II.A trieda).
    Na zápis prosíme priniesť zápisný lístok, ktorý žiaci obdržali v základnej škole.
    Ak sa z vážnych dôvodov v uvedenom termíne neviete zúčastniť zápisu, oznámte to prosím telefonicky na sekretariáte školy 035/760 2507, 0915 768 923.  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Teambuilding zamestnancov školy / Csapatépítés az iskola alkalmazottaival

 Kaštieľ Topoľčianky.    Spoločný obed v hoteli Hradná stráž Topoľčianky. Kostol sv. Benedikta opáta, ktorý bude povýšený od 28. júna 2019 na Baziliku minor. Relikvia Kristovej krvi v kláštore v Hronskom Beňadiku.
Čítaj ďalej ...

Triedne schôdze združenia rodičov / Osztályszülői értekezletek

Pozývame vážených rodičov na triedne schôdze, ktoré sa budú  konať dňa 26.04. 2019 - v piatok, od 15:30 hod. Individuálne konzultácie pre rodičov v ŠI sú možné už od 14:00 hod., v škole od 14:30 hod. / 2019. IV. 26. pénteken 15:30 órai kezdettel osztályszülői értekezletek lesznek. Individuális konzultációk  a nevelőkkel 14:00 órától a kollégiumban, az iskolában
Čítaj ďalej ...

Učíme inak - dejepisná exkurzia / Másként oktatunk - történelmi exkurzió

Dňa 16.04.2019 sme navštívili so žiakmi I.A a II.A triedy v rámci dejepisnej exkurzie rímske mesto Carnuntum v Rakúsku. Objavili sme antické poklady a tajomstvá v troch historických lokalitách Carnunta: Rímska mestská štvrť, amfiteáter vojenského mesta a Museum Carnuntinum.
Čítaj ďalej ...

Učíme inak - poklona majstrom/ Másként oktatunk - tiszteletünk a mestereknek

Žlutický kanciónál - jeho kópia z roku 2018 je nádherné majstrovské dielo. Zoznámili sme sa s procesom vyhotovenia kópie podľa originálu a mohli sme sa toho úžasného diela aj dotknúť a zalistovať v ňom.  Naša úcta ručnej práci a zručnosti  remeselníkov!!
Čítaj ďalej ...

Učíme inak - staviteľstvo / Másként oktatunk - építészet

Netradičná hodina pozemného staviteľstva s Ing. Arch. Smidt Tamásom vo výstavnej sieni galérie A. Fesztyho  v Hurbanove, 9.04.2019. Másként oktatunk. Rendhagyó tanítási óra Smidt Tamás építésszel 2019.IV.9.-én, az Ógyallai Feszty Galéria kiallítóteremében.
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt