MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Termín 1. kola prijímacích skúšok je 13. a 16. máj 2019.  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Preventívny workshop/ Prevenciós foglallkozás

Workshop sa konal dňa 5.04.2019 v sále kultúrneho domu v Hurbanove. Viedol ho pán Klubusitzky György z policjanej Akadémie v Budapešti./ Drogprevenciós előadást tartott  tanulóinknak a KH nagytermében- Vigyázz MAGADRA -  címmel Klobusitzky György, adjunktus, Rendőrtiszti Akadémia, Budapest.
Čítaj ďalej ...

Učíme inak / Másként oktatunk

V priestoroch  galérie Árpáda Fesztyho v Hurbanove bola otvorená  výstava prác Ing. Arch.  Tamása  Smidta, bývalého žiaka našej školy,  na tému Priestor života. Okrem toho, že naši žiaci boli v rámci výučby na prehliadke výstavy, autor uskutočnil pre nich aj odbornú prednášku a workshop./ A Feszty Galériában került sor  az iskolánkban 1993-ban
Čítaj ďalej ...

Jarná odborná exkurzia/ Tavaszi szakmai exkurzió

Aktuálne dnes, 3.04.2019 absolvujú naši žiaci jarnú odbornú exkurziu. Navštívia stavebné firmy, závody, Modrú lagúnu vo Viedni, zažijú staviteľstvo on-line v praxi. / Ma tanulóink a tavaszi szakmai exkurzión vesznek részt.
Čítaj ďalej ...

50 rokov pomaturitného študia astronómie

Oslávili sme 50. narodeniny  pomaturitného štúdia astronómie. Za ostatné obdobia boli triednymi učiteľkami pani  Mgr. Jozefína Výbochová,  Mgr. Kurucz Jolán, a v súčasnosti je Ing. Adriana Eleková. Za éry našej strednej priemyselnej školy stavebnej  zastrešovali  toto  štúdium  Ing. Alexander Sereghy, Ing. Ladislav Kimle  a v súčasnosti
Čítaj ďalej ...

Šíria dobré meno školy / Iskolánk jó hírnevét terjesztik

Bekerültünk az SZTV magyar adásába Köszönjük a Vekker műhelynek a lehetőséget, hogy ott lehettünk (5 perces összefoglaló tanulóink nyilatkozataival) és elsőseinknek, hogy méltóképpen képviselték iskolánkat.
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt