MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Projekt Vekker - učíme mimo školy / Iskolán kívüli oktatás - Vekker műhelyDňa 6.3.2019 sa  naši prváci s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnili v Bratislave v dome "Mladé srdcia-Ifjú szívek" výchovnej  aktivity formou dramatizácie z dielne Vekker   na tému  vplyvu  tradícií na rozhodovanie mladých ľudí. Po tejto výchovnej aktivite mali v rámci projektovej úlohy z odborných predmetov  (staviteľstvo, stavebné materiály, odborné kreslenie) vyhľadať a zadokumentovať významné historické budovy a miesta centra Bratislavy, pripraviť o tom krátku prezentáciu v PPT.
Čítaj ďalej ...

Popolcová streda / Hamvazószerda

Žiacka školská rada zorganizovala Deň masiek na Škaredú stredu. Ďakujeme za spoluprácu pani učiteľke Košlabovej :-) //Álarcok napját tartottunk  hamvazószerdán.
Čítaj ďalej ...

Školské kolo SOČ / Középiskolai szaktevékenység

A máme po školskom kole SOČ. Víťazom dńa 27.03. držíme palce v krajskom kole: Filip Jokel IV.A, Hozáková Bettina a Adam Balla IV.B, Cynthia Vermesová IV.B //
Čítaj ďalej ...

Pozvánka / Meghívó

Pozývame vás  dňa 21.3.2019  o 17:00 hod. do Fesztyho galérie v Hurbanove na otvorenie výstavy nášho bývalého žiaka Tamása Smidta, staviteľa/architekta, majiteľa  projekčnej kancelárie " atelier smidt"  (v našej škole zmaturoval v roku 1993). / Meghívjuk Önöket  Smidt Tamás, építész/architekt , a  " atelier smidt" tervezőiroda tulajdonosa (iskolánk
Čítaj ďalej ...

Krajské kolo olympiády v cudzích jazykoch / Az idegennyelvi olimpiász kerületi fordulója

V krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v Nitre sa na 3. mieste umiestnila Ivana Orvošová z III.A triedy. Blahoželáme :-) V nemeckom jazyku sa Gergely Ešek zo IV.A umiestnil v krajskom kole na nepopulárnom, ale tiež peknom, 4. mieste. Blahoželáme / Az  idegennyelvi olimpiász kerületi fordulójában angol nyelvből Orvošová Ivana, III.A osztályos tanulónk a 3. helyen végzett,
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt