MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Návrat k Vianociam / Visszatekintés a Karácsonyi hangulatra

Ďakujeme Žiackej školskej rade za organizáciu vianočnej výzdoby tried. Je pre nás veľkým potešením, že sa zapojili všetky triedy. / Köszönjük a diáktanácsnak a karácsonyi díszítés megszervezését. Nagy örömünkre szolgáll, hogy az összes osztály bekapcsolódott a versenybe.20.12.2018 sme sa boli  korčuľovať.  Dnes spomíname na pekný predvianočný čas 
Čítaj ďalej ...

Vlastná tvorba / Saját alkotásunk

Vianočný darček pre všetkých našich milých žiakov : paletové sedenie. Ďakujeme za realizáciu projektu žiakom II.A triedy, pani uč. Peťkovskej a p.uč. Hulkovi , pani zástupkyni Kluvancovej a Karin Klobučníkovej z III.A triedy a jej mamičke, ktorá nám ušila obliečky na vankúše a sedáky. // Karácsonyi ajándék a II.osztály tanulóitól. Köszönet mindenkinek, aki részt
Čítaj ďalej ...

Trieda baví triedu / Osztály osztályt szórakoztat

Ďalšia vydarená akcia Žiackej školskej rady pred Vianocami s názvom "Trieda baví triedu" // A Diáktanács következő sikeres rendezvénye Karácsony előtt, melynek címe "Osztály osztályt szórakoztat".Fotogaléria podujatia / A rendezvény további képei
Čítaj ďalej ...

Rodičovské združenie / Szülői értekezlet

Pozývame vážených rodičov na triedne schôdze členov Rodičovského združenia dňa 11.januára 2019 so začiatkom o 15:30 hod.  Individuálne konzultácie je možné uskutočniť  v ŠI od 14:00 hod., v škole od 14:30 hod.Tisztelt szülők, várjuk önöket 2019.I.11.-én az osztályokban zajló szülői értekezletre 15:30 órai kezdettel. Individuális konzultációk a nevelőkkel
Čítaj ďalej ...

Predvianočný čas / Kárácsonyra várakozva

Dnes zneli chodbami školy nádherné vianočné piesne v slovenčine aj v maďarčine v sprievode flauty. Ďakujeme za ne speváckemu zboru žiakov I.B a I.C triedy pod vedením p. učiteľky Košlabovej a za hru na flaute ďakujeme Dóre Pálovics a Mitas Andrei // Az iskola folyosólyán kárácsonyi énekek és fuvalazene hallatszott. Köszönjük az I.B+C osztály énekkarának Košlabová tanárnő
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt