MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Predvianočný čas / Kárácsonyra várakozva

Dnes zneli chodbami školy nádherné vianočné piesne v slovenčine aj v maďarčine v sprievode flauty. Ďakujeme za ne speváckemu zboru žiakov I.B a I.C triedy pod vedením p. učiteľky Košlabovej a za hru na flaute ďakujeme Dóre Pálovics a Mitas Andrei // Az iskola folyosólyán kárácsonyi énekek és fuvalazene hallatszott. Köszönjük az I.B+C osztály énekkarának Košlabová tanárnő
Čítaj ďalej ...

V Advente učíme inak / Másként oktatunk adventben

UČÍME INAK – ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE- CHRISTMAS ENGLISH - v dňoch 17. a 18.12.2018 sme vyučovali anglický jazyk trochu inak. Hravou formou – zážitkovým vyučovaním sme spestrili hodiny anglického jazyka. Zahrali sme sa tri hry s vianočnou tematikou: Hádaj kto som; Vianočný dar a Vianočné šarády. Všetky tri hry boli zamerané na rozvoj komunikačných zručností a upevnenie
Čítaj ďalej ...

31. ročník domácej matematickej súťaže / XXXI. matematika háziverseny

Matematická súťaž na našej škole má dlhoročnú tradíciu. Výsledková listina tohoročnej je k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze. // Eredménylista megtekithető a következő linken.
Čítaj ďalej ...

Máš talent? / Tehetséges vagy?

Dňa 06.12.2018 sa uskutočnil na našej škole už 7. ročník kresliarskej súťaže „Máš talent?“ pre žiakov základných škôl, ktorú organizuje a finančne zabezpečuje nezisková organizácia Staviteľ n.o. //2018.12.06 –án immáron 7. alkalommal rendeztük meg a „Tehetséges vagy?“ rajzversenyt az alapiskolások számára, melynek főszervezője és támogatója a Staviteľ
Čítaj ďalej ...

Adventné prianie/Ádventi kívánás

Príjemný čas Adventu želáme všetkým žiakom, zamestnancom, rodičom a priateľom školy/ Kellemes ádventi időszakot kívánunk minden tanulónknak, alkalmazottunknak,szülőnek és iskolabarátnak
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt