MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Jazyková olympiáda / Nyelvi olimpiász

Školského kola olympiády z cudzích jazykov - ANJ,NEJ  sa zúčastnilo 25 žiakov/ Az angol és német olimpiász iskolai fordulójában 25 tanulónk vett részt. / Do okresného kola postúpili / a járási fordulóba továbbjutottak: : Ešek G. IV.A - NEJ, Orvošová III.A - ANJ. Blahoželáme :-)
Čítaj ďalej ...

Majstrovstvá okresu vo florbale

Naši žiaci sa v októbri zúčastnili turnaja vo florbale. Chlapci sa po dobrých výkonoch umiestnili na štvrtom a dievčatá na piatom mieste. Reprezentovali nás: Špalek Štefan, Fujas Roman, Šimonek Ladislav, Jakubec Robert, Beránek Adam, Marikovec Dávid, Nagy Roderik, Szántó Damián, Žigó Richard, Balázs Juraj, Molnár Richard, Török Viktor, Nagy Patrik.Družsvo dievčat: Borbélyová
Čítaj ďalej ...

Za dodržiavanie ľudských práv / Az emeberi jogok betartásáért

Dnes sme napísali 46 listov so žiadosťou o dodržiavanie ľudských práv konkrétnych osôb predstaviteľom vlády Brazílie, Iránu, Južnej Afriky a Venezuely. A pokračujeme.... Pridaj sa ! Maratón listov 2019 / Ma 46 felhívást írtunk Brazília, Dél Afrika, Irán és Venezuela államok vezetőinek az emberi jogok betartására. Levélíró maraton 2019.
Čítaj ďalej ...

Intridisco

Žiacka školská rada ŠI z príležitosti dňa študentov srdečne pozýva všetkých našich žiakov do klubovne ŠI na večerné počúvanie hudby dňa 20. 11. 2018 so začiatkom o 19:00 hod. / A kollégium diákönkormányzata szeretettel meghívja minden kedves diákunkat diáknap alkalmából az esti zenehallgatásra a klubhelységbe 2018. november 20-án 19:00 órai kezdettel.
Čítaj ďalej ...

Učíme inak / Másként oktatunk

Žiaci s VJM absolvovali výchovné umelecké predstavenie , recitál výberu milostných básní z maďarskej literatúry. / A magyar tannyelvű osztályok tanulói a magyar irodalom szerelmes verseiből hallgattak meg szavalatokat színészek előadásában.
Čítaj ďalej ...

Staršie príspevky ...

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt