MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Školské kolo - Poznaj slovenskú reč - iskolai forduló

Žiaci 2. a 3. ročníka s vyučovacím jazykom maďarským, ktorí veľmi dobre  ovládajú slovenský jazyk, sa zúčastnili školského kola súťaže: Poznaj slovenskú reč. Do úzkeho finále sa dostalo 9 žiakov. Odborná  porota mala veľmi ťažkú úlohu, nakoniec rozhodlo bodové hodnotenie , na základe ktorého2 žiaci: Pásztor Mihály II.B (1. miesto v školskom kole)  a Kuzslik Regina II.B (2. miesto v školskom kole)   budú  reprezentovať našu  školu v okresnom kole súťaže. Všetci ostatní zúčastnení sa umiestnili na 3. mieste. Porota vyjadrila veľkú spokojnosť s výkonmi súťažiacich.

Súťažiaci s členmi odbornej poroty


Odovzdávanie diplomov za účasti pána riaditeľa

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt