MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Učíme inak / Másként oktatunk

Žiaci I.A a II.A triedy absolvovali interaktívnu vzdelávaciu divadelnú hru: Dobré miesto pre život -projekt  Build Solid Ground - financoavný EÚ , realizovaný od októbra 2017 do októbra 2020 na tému udržateľného bývania v rámci globálneho vzdelávania. Ďakujeme účinkujúcim, p. režisérke a najmä p. produkčnej -  Gabriele Lysičanovej., divadlu BSG.

Build Solid Ground/Budujme udržateľné sídla
Je to celosvetový trend, ktorý sa nevyhol ani Slovensku. Ľudia sa sťahujú do miest. To je, samozrejme, v priadku, ale len v tom prípade, ak je na to spoločnosť pripravená.  Urbanizácia, ako jeden z najdôležitejších transformačných trendov 21. storočia, totiž so sebou prináša mnohé problémy a výzvy.
Milióny ľudí na svete žijú v strachu, že prídu o svoje domovy. Ich práva na nehnuteľnosti totiž nie sú zdokumentované a tak im neustále hrozí, že stratia strechu nad hlavou.
Extrémna chudoba viac ohrozuje ženy ako mužov a ženy sú tiež tie, ktoré majú väčšie problémy s bývaním. Odstránenie rozdielov medzi pohlaviami – aj pokiaľ ide o práva na pôdu – sú rozhodujúce v boji za odstránenie extrémnej chudoby.
SCKR spolu s partnermi preto realizuje tento projekt, ktorý reaguje na potrebu vzdelávať Európanov o rozvojových témach a riešeniach pre udržateľné bývanie.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt