MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Projekt Vekker - učíme mimo školy / Iskolán kívüli oktatás - Vekker műhelyDňa 6.3.2019 sa  naši prváci s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnili v Bratislave v dome "Mladé srdcia-Ifjú szívek" výchovnej  aktivity formou dramatizácie z dielne Vekker   na tému  vplyvu  tradícií na rozhodovanie mladých ľudí. Po tejto výchovnej aktivite mali v rámci projektovej úlohy z odborných predmetov  (staviteľstvo, stavebné materiály, odborné kreslenie) vyhľadať a zadokumentovať významné historické budovy a miesta centra Bratislavy, pripraviť o tom krátku prezentáciu v PPT.

2019. március 6.-án a magyar ajkú elsőseink Pozsnyban, az Ifjú szívek házában, a Vekker műhely által  megvalósítot  táncházi nevelési aktivitáson vettek részt Megtart, nem enged címmel. A tánc és a színház nyelvén gondolkodtak el a résztvevő diákok  és az előadók, hogy a családi hagyományok miként befolyásolják egyéni döntéseiket, s így végső soron életük menetét. A nevelési aktivitás után a diákok szaktantárgyi projektfeladatokat teljesítettek. Pozsonyváros központjában feltérképezték a nevezetes épületeket és munkájuk eredményét prezentálják majd a tanítási órákon.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt