MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. októbra 2019 (piatok) a 26. októbra 2019 (sobota). Ak by Vám termín nevyhovoval, návštevu školy je možné uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Záver školského roka 2018/19 / 2018/19-es tanévzáró


Ukončili sme veľmi úspešný školský rok, naši žiaci dosiahli študijný priemer 1,90. O bohatej školskej aj mimoškolskej činnosti, o výchovných a dobročinných aktivitách  žiakov školy a školského internátu sa dočítate v Ročenke školy 2018/19, ktorú  nájdete aj on-line na webovom sídle školy pod nadpisom Dokumenty. Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme pekné letné zážitky a úspešnú regeneráciu fyzických aj psychických síl :-)/ Sikeres tanévet zártunk, diákjaink tanulmányi átlaga 1,9 volt. Gazdag iskolai, isklánkívüli aktivitásainkról  on-line az iskola weboldalán a 2018/19-es évkönyvben olvashat a kedves érdeklődő. Minden tanulónknak és alkalmazottunknak kellemes nyári pihenést kívánunk :-)
Ďalšie obrázky nájdete vo fotogalérii.

 Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt