MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Színházban jártunk / Žiaci s VJM boli v divadle

A magyar osztályok diákjaival  2019. április 10.-én a John Kander – Fredd Ebb – Joe Masteroff: Kabaré címü musicalt  tekintettük meg a Komáromi Jókai Színházban. A darabot először 1966-ban a Brodway színpadán mutatták be, és hatalmas siker lett, 11 Tony-díjra jelölték, melyből nyolcat meg is nyert. Az 1972-ben bemutatott, Bob Fosse által rendezett filmváltozat Liza Minelli főszereplésével új stílust teremtett, a drámai musicalt. A filmet 8 Oscar-díjjal jutalmazták. A történet a weimari köztársaság idején, Berlinben játszódik. A középpontban egy angol kabaréelőadó, Sally Bowles, és egy amerikai író, Cliff Bradshaw kapcsolata áll, és a háttérben zajló történelmi események. Kapcsolatuk sem egyszerű, de a helyzetet sok szempontból bonyolítja, hogy a szabadság és szabadosság városa felett gyülekeznek az árnyak, a Harmadik Birodalom árnyai.

Triedy s VJM sa dňa 10.04.2019 zúčastnili  divadelného predstavenia v Jókaiho divadle v Komárne. Pozreli si  musical : Kabaret, ktorý zožal na svojej  premiérena Brodwayi v roku 1966   obrovský úspech.Zážitkové vzdelávanie/ Élménybe vonásos oktatás

V rámci zážitkového vzdelávania sme k nám do školy pozvali  na  14.12.2017  Múzeum na kolesách. Priniesol  nám živú históriu 2. svetovej vojny, dozvedeli sme sa  ako vyzeral bežný  život vojaka, aká bola jeho výstroj a výzbroj, ako spával, ako sa stravoval, ako fungovala zdravotná záchranná služba a veľa ďalších zaujímavých faktov z predmetného  obdobia. Bolo to úžasné :-)
Az élménybe vonásoso oktatás keretén belül meglátogatotta iskolánkat is a Múzeum a kerekeken.
Közvetítte nekünk a katona életmódját a 2. világháborúban:  milyen volt a ruházata, felsyerelése, hogyan volt felfegyverkezve, hogyan aludt, táplállkozot, hogyan müködöt  a egészségvédelmi szolgálat, és még sok más érdekességet az adott időszakból. Szuper jó volt:-)

Výchovné divadlo Vekker/ Színházi nevelés

Dňa 12.12.2017 zavítali medzi nás amatérski herci z dielne Vekker s výchovným dvojjazyčným predstavením: A másik oldal/ druhá strana. Výchovné zamestnanie absolvovali žiaci I.B a I.C triedy. Je to alternatívna pedagogika, ktorá napomáha tomu, aby žiaci lepšie pochopili ostatných ale aj samých seba.
 Dvojjazyčné, slovensko-maďarské predstavenie, ktorého hlavnou témou je otázka identity a realizuje sa v spolupráci Káva Kulturális Műhely (HU) – s finančnou podporou International Visegrad Fund v rámci Visegrad Artist Residency Program (VARP)
A színházi nevelés formája lehetővé teszi azt, hogy nézőink részesei lehessenek a történéseknek, alakíthassák azt, véleményt alkothassanak, s véleményüket megoszthassák társaikkal a közös gondolkodás során.
Másik oldal/Druhá strana
magyar és szlovák nyelvű színházi nevelési foglalkozás az identitásról középiskolásoknak, iskolánk I.B és I.C tanulóinak.
Az előadás a Káva Kulturális Műhely (HU) együttműködésével jött létre az International Visegrad Fund támogatásával a Visegrad Artist Residency Program (VARP) keretén belül.


Výchova umením v DAB Nitra

So žiakmi s VJS sme sa zúčastnili divadelného predstavenia: Zaľúbený Shakespear v v Nitre dňa 9.11.2017. Veľkolepé prestavenie s vysvetľujúcim sprievodným slovom narátora o živote Shakespeara v Anglicku v časoch, kedy písal svoju dramatickú hru Rómeo a Júlia. Zábavné a pritom nesmierne poučné bolo toto predstavenie.

Puncrok/boli sme v divadle

Žiaci I. a III.A triedy sa zúčastnili výchovného divadelného predstavenia na Novej scéne v Bratislave.
Oktatás müvészettel/ Výchova umením

A magyar oktatási nyelvü tanulóink  irodalmi müsoron vesznek részt 2016. május 3.-án : József Attila verseit fogják előadni  a kassai színház müvészei. Žiaci s VJM sa zúčastnia recitálu hercov košického divadla: básne Józsefa Attilu.

TIE Theatr In Education

Dielňa Vekker bola založená v roku 2013. Cieľom ich divadelno-výchovnej dielne je napomáhať rozvoju osobnosti/komunít/spoločnosti pomocou účastníckych programov.  

VE:KK:Er műhely 2013 alakult. A színházra nevelés által a gyerek- és fiatal korosztályból színházat értő közönség válik. Kialakul bennük annak a képessége, hogy az előadásban megjelenő élethelyzeteket, problémákat tovább tudják gondolni, hogy a színházi nyelvet ne csak megértsék, hanem használják is a mindennapokban.

Külön (Zvlášť)

Divadelno-výchovné predstavenie pre stredoškolákov, s ktorým pracovali v našej škole s III.B triedou dňa 8.10.2015.
Aký je ideálny vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Dokedy je dieťa dieťa, a odkedy sa s ním ráta ako s dospelým. Sú 18. narodeniny akýmsi zlomovým bodom v živote adolescenta? Hrdinka nášho predstavenia práve oslavuje svoju osemnástku a vidíme ju v rôznych situáciach, kde rieši vzťahy so svojou matkou a svojou láskou.  
Új előadásunban egy a tizennyolcadik születésnapját ünneplő kamasz lány életébe nyerhettenk bepillantást  a III.B osztályos tanulóink.

Az anyja és a szerelme közti viszonyon keresztül, egy kifeszített színházi alaphelyzetben láthatjuk a lány “felnőtté válását”. A foglalkozás során a gyerekszerep mindenkoriságát és a szülőség fogalmának témakörét járjuk körbe.

PaedDr. Marta Kluvancová, zást.r.š.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt