MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Triedne schôdze združenia rodičov / Osztályszülői értekezletek

Pozývame vážených rodičov na triedne schôdze, ktoré sa budú  konať dňa 26.04. 2019 - v piatok, od 15:30 hod. Individuálne konzultácie pre rodičov v ŠI sú možné už od 14:00 hod., v škole od 14:30 hod. / 2019. IV. 26. pénteken 15:30 órai kezdettel osztályszülői értekezletek lesznek. Individuális konzultációk  a nevelőkkel 14:00 órától a kollégiumban, az iskolában a tanárokkal  pedig 14:30-tól lehetségesek. Várjuk a kedves szülőket!

Rodičovské združenie / Szülői értekezlet

Pozývame vážených rodičov na triedne schôdze členov Rodičovského združenia dňa 11.januára 2019 so začiatkom o 15:30 hod.  Individuálne konzultácie je možné uskutočniť  v ŠI od 14:00 hod., v škole od 14:30 hod.
Tisztelt szülők, várjuk önöket 2019.I.11.-én az osztályokban zajló szülői értekezletre 15:30 órai kezdettel. Individuális konzultációk a nevelőkkel a kollégiumban 14:00-tól, az iskolában a tanárokkal 14:30-tól lehetségesek.

Rodičovské združenie pre nultý ročník / O.-ik évf. szülői értekezlete

Dňa 22. júna 2018 od 15:30 sa uskutoční prvé stretnutie rodičov budúcich prvákov.

2018. VI. 22-én  17:00 órakor valósul meg a jövő tanév I.A,B,C  osztályainak az első szülői értekezlete.

Rodičovské združenie / Szülői értekezlet

Vážení rodičia, srdečne vás očakávame na rodičovskom zasadnutí dňa 20. 4. 2018 (piatok) od 15:30 hod. v triedach vašich detí. Individuálne konzultácie sú možné od 14:00 v ŠI a od 14:30 v škole.
Tisztelt szülők! Szeretettel várjuk Önöket 2018. IV. 20-án (péntek) szülőértekezletre, amely 15:30-órai kezdettel kerül megrendezésre. Egyéni konzultáció a kollégiumban 14:00-tól, az iskolában pedig 14:30-tól lehetséges.

1. rodičovské zrduženie plenárne aj triedne/1. szülői értekezlet

Očakávame všetkých vážených rodičov na 1. stretnutie rodičov našich žiakov  s triednymi učiteľmi v triedach  dňa 6. októbra 2017 o 15:30 hod.  V internáte s  vychovávateľmi  sa od 14:00 hod. uskutočnia konzultácie, v škole sú možné od 14:30 hod.  Triedni učitelia sa veľmi svedomite pripravili a určite sa dozviete veľa zaujímavých aj prospešných informácií, osobne sa môžete porozprávať s učiteľmi svojho dieťaťa. Vedenie školy. Tisztelt szülők, várjuk önöket az 1-ső szülő - tanár értekezletre 2017.X.6-án 15:30 órai kezdettel a gyermekük osztálytermében. A kollégiumban a konzultációk 14:00 órától kezdődnek az iskolában 14:30-ól lehet személyesen megbeszélni a konkrét tanárokkal az oktatói és nevelési problémákat, ill. individuálisan  érdeklődni gyermekük előmenetéről . Szeretettel várjuk a kedves szülőket.
Az iskola vezetősége.

Rodičovské zruženie/ szülőértekezlet

Dňa 16.01.2015 sa uskutočnia triedne schôdze RZ od 15:30 hod.
2015.01.16.án  osztályok szerint  szülőértekezletet tartunk 15:30-tól.

Rodičovské združenie / Szülői értekezlet

Oznamujeme váženým rodičom, že RZ sa uskutoční po triedach dňa 26.09.2014 od 15:30 hod. konzultácie v ŠI a v škole sú možné od 14:00 hod.
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az osztályok szerinti szülői értekezletek 2014 szeptember 26.-án lesznek megtartbva. Konzultációk a kollégiumban és az ikolában lehetségesek 14:00 órától.

Triedne schôdze rodičovského združenia / Szülői értekezlet

Oznamujeme váženým rodičom, že dňa 17.01.2014 sa uskutočnia triedne schôdze rodičov od 15:30 hod. Konzultácie s učiteľmi a vychovávateľmi sú možné od 14:00 hod.

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy 2014. január 17-én szülői értekezletet tartunk az iskolánkban, 15.30-tól. Konzultálni a tanárokkal és a nevelőkkel 14.00-tól lehetséges.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt