MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.

  • PLES RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY    Rodičovské združenie a vedenie Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove Vás srdečne
    pozýva na 1. ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa ukutoční 8. februára 2019 so začiatkom o 19:00 hodine v reštaurácii Starý orech v Hurbanove.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy

Červené stužky - projekt / Piros szalag

Prvým decembrovým dňom rozbiehame aktivity v rámci projektu červené stužky, zameraného na celosvetovú  prevenciu HIV/AIDS. // Minden év december 1-jén, az AIDS világnapján tűzzük ki a piros szalagot, ami – harminc évvel az első HIV fertőzöttek regisztrálása után –, a betegekre irányuló figyelmet és támogatást jelképezi az egész világon.

Červené stužky - mesiac prevencie AIDS/HIV

Mesiac december je mesiacom prevencie AIDS/HIV. Pripomíname si to nosením červených stužiek, zhotovovaním násteniek, besedami v rámci vyučovania na hodinách občianskej náuky a etiky. Žiaci si pozrú film Anjeli a následne k nemu a k problematike AIDSOM nakazených detí vyjadrujú svoje postoje a názory. Hlavným cieľom našich aktivít je prevencia a poukázať na nevyhnutnosť zdravého sexuálneho života.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2018 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt