MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Preventívny workshop/ Prevenciós foglallkozás

Workshop sa konal dňa 5.04.2019 v sále kultúrneho domu v Hurbanove. Viedol ho pán Klubusitzky György z policjanej Akadémie v Budapešti./ Drogprevenciós előadást tartott  tanulóinknak a KH nagytermében- Vigyázz MAGADRA -  címmel Klobusitzky György, adjunktus, Rendőrtiszti Akadémia, Budapest.
Preventívny sociálny tréning: Obchodovanie s ľuďmi/ Szociális prevenciós tréning

V dňoch  12., 13., 14. 02.2018 sme v spolupráci s osvetovým strediskom v Komárne usporiadali pre žiakov 3. a 4. ročníka s VJS aj s VJM štvorhodinový sociálny tréning na prevenciu obchodovania s ľuďmi.
Tanulóink számára négyórás prevenciós szociális tréninget szerveztünk az emberekkel való üzletelés megelőzésére.

Hovorme o sexe a prevencii AIDS - výchovný koncert

Žiaci s vyučovacím jazykom slovenským sa dňa 4.11.2013 zúčastnili výchovného koncertu "Hovorme o sexe".
Program umeleckej agentúry Amos z Banskej Bystrice, ktorý bol konzultovaný s odborníkmi zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, so sídlom v Bratislave - členská organizácia IPPF (International Planned Parenthood Federation) a vysokoškolskými pedagógmi, zaoberajúcimi sa sexuálnou výchovou a psychológiou, sa dotýkal tém: zodpovedné sexuálne správanie, sexuálna orientácia, menštruačný cyklus, pohlavné choroby a infekcie, promiskuita, ale aj randenie, výber partnera, láska, manželstvo, plánované rodičovstvo, antikoncepcia, a pod.

Hudobnú zložku tvorili skladby od známych svetových, českých a slovenských hudobníkov, priamo korešpondujúcich s témou, ako aj skladby od interpretov, ktorí trpeli, alebo stále trpia ochorením AIDS. Piesne boli hrané a spievané naživo, bez akýchkoľvek "playbackov".
Program bol podporený video-projekciou.

Svetový deň zdravia - kampaň 2013 proti obezite / Az egészség világnapja

Aktivity školy ku dňu svetového zdravia: osveta implementovaná do výučby predmetov, zdôraznenie významu prevencie obezity výživou, ponuka školského bufetu orientovaná na zdraviu prospešné potraviny, nástenka v priestoroch školskej jedálne, špeciálne - zdravé menu v jedálni, zelenina, ovocie, aktimel. Pohybové aktivity aj pre necvičiacich, otvorená telocvičňa pre všetkých žiakov až do večerných hodín s dozorom.
Az iskola aktivitásai: egészséges menü az iskola éttermében, mozgás és tornázás lehetősége ügyelet alatt a tornateremben az esti órákig, faliújság - felvilágosítás.

Prevencia závislotí na nikotín/ a cigarettázás káros hatása

8.10.2013 sa žiaci zúčastnili workshopu na prevenciu fajčenia a iných závislostí s lektorkou RUNZ p. Oláhovou.

Preventívne workshopy / Prevenciós workshopok

V spolupráci s RUNZ v Komárne sme v mesiacoch september a  október pripravili pre našich žiakov v rámci projektu Zdravie podporujúca škola  preventívne workshopy s odborníkmi na predchádzanie  Alzheimerovej choroby a  predchádzanie návyku na fajčenie. Tanulóink számára szakember álltal vezetett prevenciós workshopokat bisztosítottunk be az Alzheimer megbetegedés megelőzésére és a dohányzás rászokásának a megelőzésére.


Bezsvedomie/ Lelkiismeret-lenség

Učíme inak - učíme moderne ! Milí rodičia, opýtajte sa svojich detí, čo videli a počuli na dnešnom výchovnom koncerte. Žiaci našej školy sa dnes zúčastnili antidiskriminačného motivačného koncertu Bezsvedomie, je to nový multimediálny program zameraný na pálčivé témy intolerancie, šikanovania, narastajúceho chladu v medziľudských vzťahoch. Znížený prah citlivosti spoločnosti spôsobuje, že každý z nás svojim občasným prehliadaním nadávok, urážok, prejavov neonacizmu... prispieva malým dielom k chorobe 21. storočia - bezsvedomie.
Tisztelt szülők, kérdezzék meg gyermekeiket, mit hallottak,láttak ma a nevelési koncerten. Iskolánk  tanulói  antidiszkriminációs koncerten vettek ma részt, szlovák nyelven. A 21. század betegsége - kihal a lelkiismeret, az emberi kapcsolatok elhidegülnek, terjed az intolerancia. Mindnyájunknak tennünk kell  valamit e jelenség terjésének megállításáért. Hogy mit, arról szólt a nevelési koncert.
PaedDr. Marta Kluvancová

Deň zdravej školy a prevencie závislostí

24. júna 2013 sa pre všetkých žiakov školy konal tradičný deň zdravej školy a prevencie závislostí. Po nástupe na športovom ihrisku školy aktivity dňa otvorila pani zástupkyňa Marta Kluvancová za účasti riaditeľa školy a učiteľského kolektívu. Deň začal podporou olympijskej myšlienky a každá trieda spolu s riaditeľom školy Ing. Ladislavom Kimlem a triednymi učiteľmi zabehli 200 metrov.


Následne sme sa všetci presunuli do požiarnej zbrojnice, kde sme absolvovali tematický deň a aktivity s hurbanovskými hasičmi. Veľmi pekne im za všetko ďakujeme:-)
Skupina žiakov zostala v škole na florbalovom turnaji. Šport miesto drogy!
Súťaž podporil Staviteľ n.o.

PaedDr. Marta Kluvancová
koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie

Svedectvo otca, ktorému syna zabili drogy

V utorok po vyučovaní, dňa  4.12.2012,   privítame v našej škole Károlya Gáspára, otca, ktorý nedokázal ochrániť svojho syna pred drogovou závislosťou a i keď obetoval všetky svoje sily a svoj čas na jeho záchranu. Syn mu zomrel na následky drogovej závislosti. Rozhovory so synom počas liečby natáčal na video a dnes navštevuje školy s živým odkazom svojho syna Karesza, aby splnil poslednú vôlu svojho syna: zdvihol varovný prst pred užívaním drog! Besedy a workshopu sa zúčastnia žiaci 1. a 2. ročníka.

Výchovný hip-hopový koncert s prvkami muzikálu

Výchovné predstavenia pre žiakov vnášajú do vzdelávacieho procesu princíp aktívnej účasti tvorivého vnímania žiakov. Príbeh Benjamína Waisa je živý hip-hopový koncert s prvkami muzkálu, ktorý cez životné osudy obyčajného chalana Benjamína (skutočne žil) ukazuje pozadie života v dnešnom svete plnom negatívnych nástrah. Príbeh hľadá pozitívne hodnoty pre súčasného mladého človeka vo svete drog, alkoholu, cigariet, konzumu, mravnej prázdnoty. Hľadá odpoveď na otázku, ako čeliť týmto nástrahám. Cieľom predstavenia je ponúknuť mladému divákovi umelecký zážitok moderného hudobného štýlu Hip-hop a Rap, všetko bez vulgarizmov a oplzlostí, ako aj možnosť identifikovať sa s hlavným hrdinom a prežívať s ním jeho životné peripetie, hľadať morálne hodnoty. Výchovného koncertu sa zúčastnia žiaci dňa 30.10.2012 v hurbanovskom kultúrnom dome.

Výchovné divadelné predstavenie

V rámci prevencie šikanovania a iných patologických javov mládeže sa žiaci školy zúčastnia dňa 10.10.2012 výchovného divadelného predstavenia DNA v v divadle A.B. v Nitre.
Skupina tínedžerov urobí niečo zlé. Naozaj hrozné... Podľahnú panike a snažia sa celú záležitosť zatušovať. Ale keď zistia, že proces zahladzovania stôp ich vzájomne spája a prináša do ich narušených vzťahov nebývalú harmóniu, strácajú motiváciu napraviť stav vecí.
Hra je o skupine tínedžerov, ktorí šikanujú jedného zo svojich kamarátov a následky ich správania sú tragické. Na ich konci stojí brutálny čin. Všetci sú z neho vydesení a ohromení.
Neodvážia sa zavolať pomoc alebo zalarmovať políciu. Nedokážu prevziať za svoje konanie zodpovednosť. Rozhodnú sa všetko zatajiť, čo má nečakane hrôzostrašné dôsledky. Vymyslia podlý plán, ktorý má zahladiť ich podiel na zločine. Navrhnú profil imaginárneho páchateľa a na niektorých miestach v lese zanechajú falošné odtlačky chodidiel a stopy DNA. Zločin  spojí celú partiu. Jej členovia sa delia o sužujúce tajomstvo. Vznikajú nové priateľstvá. Zúfalstvo z odhalenia sa meni na súdržnosť. Ako dokáže tragická udalosť zmeniť ľudí a ich vzájomné vzťahy?! Situácia sa však znova náhle mení a skupine hrozí nebezpečenstvo... Ich plán naberá nové obrátky.
Skupinové sprisahanie má katastrofálny dosah na nevinného človeka. Čo bolo kedysi nehodou, sa stáva plánovaným a krutým zločinom. Mladý divák si na konci predstavenia môže klásť otázky: Ako ďaleko som vo svojom správaní schopný zájsť, aby som zakryl pravdu? Bol by som aj ja schopný zničiť niečí život, len aby som zachránil svoj a ochránil tak svojich priateľov? Kde sa končí hra a nastupuje realita? Kedy je lož dôležitejšia ako pravda?

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt