MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Krajské kolo olympiády v cudzích jazykoch / Az idegennyelvi olimpiász kerületi fordulója

V krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v Nitre sa na 3. mieste umiestnila Ivana Orvošová z III.A triedy. Blahoželáme V nemeckom jazyku sa Gergely Ešek zo IV.A umiestnil v krajskom kole na nepopulárnom, ale tiež peknom, 4. mieste. Blahoželáme / Az  idegennyelvi olimpiász kerületi fordulójában angol nyelvből Orvošová Ivana, III.A osztályos tanulónk a 3. helyen végzett, német nyelvből Ešek Gergely a 4. helyezést érte el. Gratulálunk :-)

Sme víťazmi OK olympiády CUJ / Az idegen nyelvi olimpiász járási fordulójának győztesei vagyunk


Veľký  úspech žiakov a kolegov jazykárov. Naši žiaci triumfovali v Komárne na okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku : 1. a 3. miesto získali Ešek Gergely  IV.A  a Hulková Nika I.A, V anglickom jazyku 1. miesto získala v okresnom kole Orvošová Ivana, III.A. Blahoželáme žiakom a ďakujeme vyučujúcim predmetu.  Ivana Orvošová, III.A, pri vyhlasovaní výsledkov okresného kola olympiády v anglickom jazyku

Víťaz OK ANJ / Angol nyelvi olimpiász-járási győztes


Blahoželáme k postupu do krajského kola. Gratulálunk a továbbjutáshoz a kerületi fordulóba :-)

Vyhodnotili sme školské kolo jazykovej olympiády/Kiértékeltük a nyelvi olimpiász eredményeit

Naši najlepší v angličtine a nemčine: Bus gergely III.B - NJ, Redecky Levetnte III.B AJ.  Žiaľ chýbajú tí, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole.
A legjob angolosaink és németeseink. Sajnos az 1. helyen vegző versenyzőink éppen  hiányoztak a kiértékelésen: Bus Gergely, III.B - német, Redecky Levente, III.B  - angol.Okresné kolo olympiády cudzích jazykov 2015/Nyelvi olimpiász

Naša škola získala v tomto roku výnimočný úspech.  Po dlhé roky sa naši žiaci umiestnili  v okresných kolách olympiády v anglickom aj v nemeckom jazyku na druhom - nepostupovom mieste. V tomto školskom roku sme získali  hneď 2 prvé miesta, a to v oboch jazykoch. Naši žiaci budú vo svojej kategórii reprezentovať okres Komárno na krajskom kole olympiády v nemčine: Szép Krisztián IV.B  a v angličtine Redeczky Levente II.B. Úspešným žiakom a pani učiteľkám Kovácsovej a Vráblovej blahoželáme.
Az idei német és angol nyelvi olimpiász járási fordulóját tanulóink nyerték meg. Sok évet vártunk erre a sikerre. A kerületi fordulóban iskolánkat és a komárnói járást  Szép Krisztián IV.B  (német nyelv) és Redeczky Levente II.B (angol nyelv) fogják képviselni. Gratulálunk nekik és egyben szorítunk.

Školské kolo olympiády v cudzích jazykoch / Idegennyelvi olimpiász

Školské kolo olympiády v cudzích jazykoch sa konalo 12.12.2013, olympiády z anglického jazyka sa zúčastnilo 31 žiakov, v nemeckom jazyku si preverilo jazykové schopnosti a rečové zručnosti  spolu 19 žiakov. V okresnom kole budú našu školu  reprezentovať : Krisztína Sárköziová III.C  - v anglickom jazyku a v nemeckom jazyku Peter Muržic IV.A. Porota pracovala v zložení: p.uč.  Ághová, Czaniková, Vráblová pre anglický jazyk, Kovácsová, Szalai pre nemecký jazyk, predsedníčkou školskej poroty bola p.uč. Kluvancová. Teší nás veľký záujem technicky orientovaných žiakov o súťaž v cudzích jazykoch! Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

Az iskolai forduló győztesei: Sárközi Krisztína III.C - angol nyelv, Muržic peter IV.A - német nyelv. Gratulálunk és szorítunk a járási fordulóba sok sikert kívánunk!

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt