MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Prv, než sa rozhodnete podať prihlášku na niektorú strednú školu, príďte sa pozrieť k nám. Návštevu školy možno uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)
    Tel: 0915-720-646  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Projekt Heineken: Tu sme doma / Itt vagyunk otthon - Heineken projekt

Do školy popri zelených ostrovčekoch - slávnostné odovzdanie výstupu realizovaného projektu / A projekt céljai megvalósításának ünnepélyes átadása.


Projekt: Zelené ostrovčeky / Zöld szigetek-pályázat

Dňa 19.09. 2018 žiaci dobrovoľníci a dňa 20.09.2018 žiaci II.A triedy dokončili realizáciu úspešného environmentálneho projektu školy pod názvom Do školy okolo zelených ostrovčekov. Upravili plochu pred vchodom do B pavilónu a vysadili do dvoch novovytvorených ostrovčekov zelené rastlinky, kríčky a stromky, to všetko pod vedením a dohľadom p.uč. Peťkovskej a p. uč. Hulka. Opäť raz sme skrášlili a spríjemnili okolie školy :-). / 2018. szeptember 19-én és 20-án tanulóink szorgosan dolgoztak a pályázaton elnyert iskolai environmentális projekt megvalósításán. Peťkovská tanárnö és Hulko tanár úr vezetése alatt a B pavilon bejáratánál lévő füves területet alakították át. A két ágyást, amelyek modern hangulatú kavicstakarást kaptak, virágokkal, bokrokkal, facsemetékkel ültettek be. Egyre szépül iskolánk környezete
Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt