MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Zápis do 1.ročníka sa bude konať dňa 21.5.2019 (utorok) pre triedu s vyuč. jazykom slovenským so začiatkom o 8:30 hod. a pre triedy s vyuč. jazykom maďarským so začiatkom o 10:30 hod. v budove školy (1. poschodie, II.A trieda).
    Na zápis prosíme priniesť zápisný lístok, ktorý žiaci obdržali v základnej škole.
    Ak sa z vážnych dôvodov v uvedenom termíne neviete zúčastniť zápisu, oznámte to prosím telefonicky na sekretariáte školy 035/760 2507, 0915 768 923.  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj našej neziskovej organizácii STAVITEĽ n.o. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Best in English

Dňa 30.11.2018 sa naši žiaci zapojili do celoeurópskeho online testovania z anglického jazyka pre stredné školy. Test sa skladal z 3 častí: čítanie s porozumením, slovná zásoba a počúvanie s porozumením. Do testovania sa zapojilo 20 najlepších " angličtinárov " školy, tí, ktorí v školskom kole získali najvyššie bodové skóre. Nedočkavo čakáme na výsledky medzinárodného kola :-)

2018.XI.30. az iskolai forduló legsikeresebb 20 tanulója megmérette angol nyelvi tudását a nemzetközi "Best in English" versenyben. Türlemetlenül várjuk a nemzetközi forduló eredményeit :-)


Angličtinár roka 2017/ A legjobb angolos diák 2017Vyhodnotenie "Best in English 2017"  "Angličtinár roka 2017"

Online súťaže v anglickom jazyku sa zúčastnilo 29 európskych krajín, 17 612 študentov a 750 škôl. Maximálny počet bodov predstavoval 939 bodov. Naša škola obsadila 537. miesto zo 750 a dosiahla 725 bodov. 
Za žiakov sa najlepšie umiestnila Ivana Orvošová z II. A triedy, ktorá obsadila 1 557. miesto z celkového počtu žiakov 17 612 a dosiahla 88 bodov z maximálneho počtu 98 bodov.

Ak hodnotíme len výsledky škôl z Českej republiky a zo Slovenska, tak sa online súťaže zúčastnilo 398 škôl z toho 337 z Čiech a 61 zo Slovenska a spolu 9 461 študentov, z toho 8 152 z Čiech  a 1 309 zo Slovenska. Naša škola z 398 škôl obsadila 304. miesto a v rámci 61 škôl zo Slovenska 18. miesto. Ivana Orvošová z 9 461 študentov obsadila 1 022. miesto a v rámci Slovenska z 1 309 študentov 24. miesto.

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt