MAIL  |  FILR  |  SAB  |  FOTO  |  MOODLE  |  ROZVRH  |  ŽIACKA KNIŽKA

sk   hu      • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. októbra 2019 (piatok) a 26. októbra 2019 (sobota). Ak by Vám termín nevyhovoval, návštevu školy je možné uskutočniť na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru v ľubovoľný deň a hodinu. Tešíme sa na Vás :)  • Naša škola ponúka absolventom základných škôl štvorročné denné štúdium v odbore 3650 M STAVITEĽSTVO, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Každý školský rok otvárame jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským a dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským.  • V rámci podnikateľskej činnosti ponúkame pre širokú verejnosť ubytovacie služby, prenájom telocvične, stravovacie služby, kurzy a školenia.

SPŠ stavebná

O škole

Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove už vyše 30 rokov otvára svoje dvere absolventom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v malebnom mestečku na juhu Slovenska, ležiacom medzi Komárnom a Novými Zámkami. Počtom cca 220 žiakov denného štúdia a vďaka skvelej školskej klíme predstavuje školu rodinného typu.


Ďalšie odkazy


Darujte nám 2% z Vašej dane

Náš zriaďovateľ

Deň zdravej školy - Rozhýbme školu / Az egészséges iskola napja - Mozdulj

Vyvrcholením akčných plánov zdravého spôsobu života a predchádzania obezity, športových aktivít a triednych súťaží, prevencie závislosti a iných patologických javov je Deň zdravej školy s olympijským behom, ktorý žiacka školská rada  v tomto šk.r. zamerala na tému: Rozhýbme školu. Žiaci pripravili športové disciplíny a po odbehnutí 1 kola v rámci olympijského behu sa mohlo začať súťažiť.  Celkovo vyhrali žiaci III.A triedy. Blahoželáme! Projekt bol realizovaný finančnou podporou NSK. Ďalšie obrázky nájdete vo fotogalérii.


Deň zdravej školy / Az egészséges iskola napja

Deň zdravej školy podporil Staviteľ n.o. Ďakujeme.
Köszönjük a Staviteľ nonprofit szervezetnek a támogatását.Deň zdravej školy/ Az egészséges iskola napja

Projekt Zdravá škola realizujeme už viac ako 15 rokov. Dnešný deň je určený na aktivity športového charakteru a zdravého životného štýlu. Sponzorom Dňa zdravej školy je Staviteľ n.o. Žiaci  upevňujú svoje zdravie a tiež vedomie zdravého životného štýlu, upevnia vzťahy v triednych kolektívoch a športové súťaženie posilní ich vôľu i svaly :-) Pekný a užitočne strávený školský deň.

Deň zdravej školy a prevencie závislostí

24. júna 2013 sa pre všetkých žiakov školy konal tradičný deň zdravej školy a prevencie závislostí. Po nástupe na športovom ihrisku školy aktivity dňa otvorila pani zástupkyňa Marta Kluvancová za účasti riaditeľa školy a učiteľského kolektívu. Deň začal podporou olympijskej myšlienky a každá trieda spolu s riaditeľom školy Ing. Ladislavom Kimlem a triednymi učiteľmi zabehli 200 metrov.


Následne sme sa všetci presunuli do požiarnej zbrojnice, kde sme absolvovali tematický deň a aktivity s hurbanovskými hasičmi. Veľmi pekne im za všetko ďakujeme:-)
Skupina žiakov zostala v škole na florbalovom turnaji. Šport miesto drogy!
Súťaž podporil Staviteľ n.o.

PaedDr. Marta Kluvancová
koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie

Kalendár udalostí

SPŠS - ÉKI na Facebooku
Oznamy / Dôležité!
Kontakty

Škola:

Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2507

Školský internát:

A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166

© 2019 SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo  |  Kontakt