Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove srdečne pozýva všetkých žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ako aj ich rodičov a učiteľov na

„Dni otvorených dverí“,

ktoré sa uskutočnia v dňoch 20. októbra 2017 (piatok) a 21. októbra 2017 (sobota). Prehliadka areálu školy so slovenským sprievodným slovom sa uskutoční v skupinách od 09:00 hod. a od 10:00 s maďarským sprievodom.

Vedenie školy
Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola igazgatósága szeretettel várja az alapiskolák 8. és 9. osztályos tanulóit, valamint szüleiket és tanáraikat a

„Nyílt napok“

fogadási napjaira. Ezeket 2017. október 20-án (pénteken) és 21-én (szombaton) tartjuk. Az iskola megtekintése magyar nyelvű vezetéssel csoportokban történik 10:00 órai kezdettel, illetve 9:00 szlovák nyelvű vezetéssel.

Az iskola vezetősége

Stacks Image 697
Stacks Image 698
Stacks Image 699
Stacks Image 700
Stacks Image 701
Stacks Image 702
Stacks Image 703

SPOLUPRACUJEME:
Stacks Image 987
Stacks Image 989
Stacks Image 991
Stacks Image 993
Stacks Image 995
Stacks Image 5151
Stacks Image 3320
škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná škola,stavebníctvo,Hurbanovo,SPŠ stavebná
© 2017 SPŠ stavebná Hurbanovo E-mail